ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • 3 มิถุนายน
 • คนดี ศรี กพน.
 • Kickoff 16May67
 • 01 04 67 (วันสถาปนา กระทรวงเกตรและสหกรณ์)
 • 16 Mayl 67
 • แก้ไขปัญหาหนี้ให้สหกรณ์
 • zero
 • No Gift
 • การลดใช้กระดาษ
 • คพช

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  รูปผู้บริหาร 1
  ผู้อำนวยการ กพน.1

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • ขั้นตอนและระยะเวลาการขอกู้ และเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรณีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท
  • ขั้นตอนและระยะเวลาการขอกู้ และเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรณีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท [ 20 วันทำการ ]

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรรณ์ 1
  กรมส่งเสริมสหกรณ์1
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

  เมนูอื่นๆ

  อินทราเน็ต 1
  อีเมลกรมฯ1
  ชำระหนี้ด้วยระบบบาร์โค๊ด1
  โปรแกรมระบบสลิปเงินเดือน
  KM กองฯ
  หนังสือแสดงเจตจำนงสุจริต
  เอกสารดาวร์โหลด
  ตารางคำนวนดอกเบี้ย/ค่าปรับ

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  facebook1
  facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
  Entry Thailand

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
  Copyright © 2022 Cooperative Support Division of CPD
  ภาพและวิดีโอ จากเว็บไซต์ pixabay.com | Pngtree.com | Freepik.com | Canva.com

  BACK TO TOP